Na?e poskytované slu.by a servis vznikli v roce 1996 pro město Ostrava
a blízké okolí, se zaměřením na pozáruční opravy a servis automatických
praček, myček a su?iček.

Na počátku na?eho vzniku, jsme postupně opravami praček získávali klientelu,
co. vedlo k roz?íření sortimentu o opravy myček,
určitého poradenství při potí.ích s va?ím bílím zbo.ím. Na základě na?í
pru.nosti, zku?eností a vstřícného přístupu jsme získali věrnou klientelu
zákazníků, kteří se na nás i nadále s důvěrou obracejí.

V současné době se na?e firma sna.í i nadále udr.et vysokou kvalitu na?í práce
a poskytovaných slu.eb.

Na?e firma se věnuje, pozáručnímu servisu a opravám automatických praček,
myček, su?iček v?ech druhů a typů.

Na?ím cílem je spokojený zákazník, a proto se sna.íme vyhovět v?em jeho
po.adavkům a přáním.

Sna.íme se, aby na?e komunikace i přístup mezi námi a zákazníkem, byl v.dy
na profesionální úrovni. Rádi Vám poradíme, vysvětlíme a zodpovíme Va?e
dotazy. Na?e zku?enosti, rady, tipy i objektivní názory se sna.íme předat dál
zákazníkům a věnovat jim tak maximální péči.


Tě?íme se na Va?e zavolání
www.myckypracky.cz
Pozáruční opravy praček a myček
Poradenství, konzultace

V. Polomíček
Jiřího Herolda 1559/10
700 30 Ostrava-Bělský Les

tel.: 608 750 852
e-mail: lada.polomicek@centrum.cz

Provozní doba:
Po - Pá od 8:00 do 17:00
nebo dle domluvy


www.myckypracky.cz | 2013 - 2017 V?echna práva vyhrazena | poslední aktualizace 1.8.2017                                                                                                                                  Úvodní stránka O nás Ceník Kontakt